Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód   Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód wsparcie: GSpeech

PUBLIKACJE

Poniżej prezentujemy publikacje książkowe:

 

Prawo rodzinne

40464444 2 prawo-rodzinne 300x507 FFFFFF pad

W publikacji zawarto komentarz do przepisów prawa rodzinnego, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w praktyce pytania w zakresie omawianej dziedziny prawa, wzory pism procesowych i zbiór przepisów prawa rodzinnego. Struktura publikacji pozwala na prześledzenie problematyki prawa rodzinnego począwszy od ustalenia pochodzenia dziecka poprzez aspekty władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów oraz kontaktów z dzieckiem.

 

W pracy uwzględniono również problematykę pieczy zastępczej i przymusowego odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej. Książka zawiera ponadto opis procedur sądowych z zakresu prawa rodzinnego. 

Autor: Adw. Katarzyna Tryniszewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.   Rok wydania: 2016
 ksiegarnia off

Akta osobowe 2016 – jak uniknąć błędów

akta osobowe 2016 3bo0067

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. W opracowaniu wskazano, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny.

 

W publikacji zaprezentowano 27 zestawów najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych; wskazano również, których dokumentów pracodawca nie musi czy też wręcz nie powinien przechowywać w aktach osobowych.

  

Współautor: Adw. Katarzyna Tryniszewska
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.   Rok wydania: 2015
 ksiegarnia off

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Wydanie 2

wydanie2

Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny omawia przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będącej głównym aktem prawnym pracowników sektora pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.

 

W obecnym, drugim wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje, jakie miały miejsce od ostatniej edycji publikacji w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, ktora weszła w życie 19 września 2014 r., dokonującej istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Poszczególne przepisy zostały opatrzone dodatkowo orzecznictwem sądów administracyjnych. W komentarzu porównano i wyjaśniono także zagadnienia z innych ustaw, np. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o pomocy społecznej.

 

Autor: Adw. Katarzyna Tryniszewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.   Rok wydania: 2015
 ksiegarnia off

Urlopy dla rodziców 2014. Poradnik pracodawcy

urlopy-dla-rodzicow-2014

 

 

Kompleksowe opracowanie o urlopach: macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym. Obszerne omówienie z licznymi praktycznymi przykładami oraz wzorami dokumentów, wzbogacone o zasady ustalania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz niezbędne przepisy.

Współautor: Adw. Katarzyna Tryniszewska
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.   Rok wydania: 2014
 ksiegarnia off

Rady pracowników 2008 w pytaniach i odpowiedziach

9788375722044

Lektura tej książki pozwoli szybko znaleźć rozwiązanie problemów z zakresu stosowania przepisów o radach pracowników. Zebrano w niej najczęściej zadawane pytania przez pracodawców, na których został nałożony obowiązek tworzenia rady pracowników. Aby wyjaśnić pojawiające się w codziennej pracy wątpliwości dotyczące rad pracowników, udzielono na każde z nich szczegółowej odpowiedzi.  

Autor: Adw. Katarzyna Tryniszewska
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.   Rok wydania: 2008
 naklad wyczerpany1
Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... wsparcie: GSpeech